Μετά την ανακοίνωση των βαθμών στις εξετάσεις του Ιατρικού Πανεπιστημίου Σόφιας, οι φοιτητές μας Μακρυγιάννης Ελευθέριος, Χατζησωτηρίου Αθανασία, Κουτσιούμπα Παναγιώτα, Χλωρος Παναγιώτης κατέλαβαν τις τέσσερις ΠΡΩΤΕΣ θέσεις με απόλυτη βαθμολογία και στα 3 μαθήματα (6).