Τα διάφορα Πανεπιστήμια έχουν το καθένα το δικό του σύστημα προβιβασμού από το ένα έτος στο άλλο (σύστημα credits)

ΙΑΤΡΙΚΗ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ COMENIUS – ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Τα credits κάθε έτους είναι 60. Για να προβιβασθεί ένας φοιτητής απαιτούνται 48 credits.

Άρα μπορεί να μεταφέρει ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ COMENIUS ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Τα credits κάθε έτους είναι 60. Για να προβιβασθεί ένας φοιτητής απαιτούνται 40 credits.

Άρα μπορεί να μεταφέρει ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Ακριβώς ίδια διαδικασία με την Φαρμακευτική Comenius.

ΙΑΤΡΙΚΗ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ CHARLES UNIVERSITY -ΤΣΕΧΙΑ

Για να προβιβασθεί ένας φοιτητής οφείλει να περάσει ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ.

Δεν υπάρχουν μεταφορές μαθημάτων.

ΙΑΤΡΙΚΗ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ -ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ (MUS)

Ο κανονισμός επιτρέπει την μεταφορά ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ για να περάσει ο φοιτητής στο επόμενο έτος. Προϋπόθεση για την Οδοντιατρική είναι να μην είναι αυτά οδοντιατρικά μαθήματα.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΟΦΙΑΣ

Ισχύει το ίδιο με την Ιατρική Σόφιας.

ΙΑΤΡΙΚΗ ST. KLIMENT UNIVERSITY ΣΟΦΙΑΣ

Κανονικά δεν υπάρχουν μεταφερόμενα μαθήματα.

Ο Κοσμήτωρ δίνει δικαίωμα ΕΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ στους επιμελείς φοιτητές.

ΙΑΤΡΙΚΗ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ

Ισχύει η μεταφορά ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ανά έτος.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Δεν υπάρχει μεταφορά μαθημάτων. Ο φοιτητής οφείλει να περάσει ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ για να προβιβασθεί.