Από φέτος, δηλαδή από το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 η διαδικασία στις Ιατρικές Σχολές των Βουλγαρικών Πανεπιστημίων αλλάζει ριζικά.

Οι υποψήφιοι δίνουν ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, εξετάζονται στα Αγγλικά, σε Βιολογία και Χημεία και περιορίζεται ο αριθμός των εισακτέων.

Η Σχολή μας παρέχει καλή θερινή προετοιμασία που ΜΟΝΟ εμείς έχουμε την δυνατότητα να προσφέρουμε και αίτηση σε περισσότερη από μια Σχολή χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.