Στον χώρο εξυπηρέτησης οικογενειών που επιθυμούν να συνεχίσουν τα παιδιά τους σπουδές σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού, δραστηριοποιούνται δεκάδες εταιρείες και λίγες Σχολές.

Η TOMISCHOOL – med academia – είναι Σχολή και όχι γραφείο ατζέντηδων.

Πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν υπεύθυνα πληροφορίες

  1. Από ΕΠΩΝΥΜΟΥΣ εκπροσώπους και όχι από ανθρώπους άγνωστους που αντιπροσωπεύονται από κάποιον τηλεφωνικά.
  2. Από εταιρείες με ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ.
  3. Από ΝΟΜΙΜΟΥΣ εκπροσώπους ως προς τις Αρχές.
  4. Από Σχολές αν είναι δυνατόν αφού και για την εισαγωγή σε Πανεπιστήμια πλέον απαιτείται τεστ σε ΒΙΟΛΟΓΙΑ και ΧΗΜΕΙΑ.