Λόγω εσωτερικών προβλημάτων του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Σόφιας
αναβάλλεται η έναρξη μαθημάτων για τους πρωτοετείς φοιτητές.

Από 17 Οκτωβρίου που ήταν προγραμματισμένη μεταφέρεται για τις 24 Οκτωβρίου.