Ενημερώνονται οι φοιτητές μας ότι στις 8 και 9 Δεκεμβρίου το Πανεπιστήμιο είναι κλειστό (αργίες).
Επίσης στις 6 Δεκεμβρίου υπάρχει ενημερωτική συγκέντρωση των φοιτητών της ΤΟΜΗ.