Το Σάββατο 24 Αυγούστου γίνεται στη Σόφια το πρώτο από τα δύο εισαγωγικά τεστ του Ιατρικού Πανεπιστημίου (MUS) Ιατρική, Οδοντιατρική και Φαρμακευτική.

Την Παρασκευή 23 Αυγούστου θα γίνει στο ξενοδοχείο RILA στις 7 μμ. γενική συγκέντρωση των υποψηφίων της ΤΟΜΗ SCHOOL- MED ACADEMIA.

Εκεί θα δοθούν εισαγωγικές κάρτες και τα απαραίτητα έγγραφα συμμετοχής στο τεστ.

Η παρουσία όλων κρίνεται αναγκαία.