Τα μαθήματα πρώτου έτους , πρώτου εξαμήνου Οδοντιατρικής στο Πανεπιστήμιο Σόφιας είναι:

BIOLOGY                   60 ώρες

LATIN                        30 ώρες

ANATOMY                80 ώρες

CYTOLOGY                60 ώρες

CHEMISTRY               75 ώρες

PHYSICS                      75 ώρες

DENTAL MATERIALS   30 ώρες

PRE CLINIC                  75 ώρες

BOULG.LANG.            60 ώρες

SPORTS                       30 ώρες

Στην πρώτη συγκέντρωση ΟΛΟΙ οι φοιτητές μας θα λάβουν ΟΛΕΣ τις σημειώσεις δωρεάν.

Επίσης όσοι έχουν παραγγείλει βιβλία διεθνών εκδόσεων θα τα παραλάβουν στη Σόφια.