Για το Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας (Ιατρική-Οδοντιατρική- Φαρμακευτική) υπάρχουν ακόμα χρονικά περιθώρια για αίτηση συμμετοχής στο τεστ της 20ης Σεπτεμβρίου (Βιολογία – Χημεία- Αγγλικά) καθώς και περιθώρια προετοιμασίας (φροντιστηριακό μάθημα).

Υπενθυμίζεται ότι θα γίνουν πάνω από 100 αιτήσεις Ευρωπαίων υποψήφιων φοιτητών για 380 θέσεις σε τρεις ειδικότητες.

Άρα πολλοί υποψήφιοι που δεν θα κάνουν σωστή προετοιμασία μεταξύ των οποίων και Ελληνόπουλα θα μείνουν για φέτος εκτός Πανεπιστημίου.