Σπουδές στη Βουλγαρία

Σπουδές στη Βουλγαρία

*The following article is translated in English language at the bottom of this page.

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Βουλγαρία είναι εξαιρετική. Σπουδές στη Βουλγαρία σημαίνει σπουδές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκμεταλλευόμενοι την άριστη ποιότητα της εκπαίδευσης και της ζωής και την αναγνώριση του πτυχίου σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί φοιτητές από όλο τον κόσμο προσελκύονται από την εκπαίδευση στη Βουλγαρία – περισσότερες από 50 χώρες από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την Ασία, την Αφρική και τέλος την Αυστραλία. Το επίπεδο της εκπαίδευσης είναι πολύ υψηλό, ενώ οι απαιτήσεις εισαγωγής είναι λιγότερο αυστηρές. Εάν το επιθυμούν, οι μαθητές μπορούν να συμπληρώσουν πολλές πρακτικές ασκήσεις ή να βρουν πολύ καλές ευκαιρίες απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές άλλες χώρες.

Τα Βουλγαρικά πανεπιστήμια είναι γνωστά σε πολλές επιστημονικές ειδικότητες, όπως η ιατρική, νομική, οικονομικά, τεχν. επιστήμες (επιστήμη των υπολογιστών, της μηχανικής) και πολλά άλλα. Τα περισσότερα πανεπιστήμια της Βουλγαρίας δεν προσφέρουν μόνο αγγλικά και βουλγαρικά προγράμματα, αλλά επίσης γαλλικά ή γερμανικά, το οποίο μπορεί να φέρει διπλό πτυχίο (βουλγαρικό και πτυχίο από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια).

Η εκπαίδευση στη Βουλγαρία ρυθμίζεται και υποστηρίζεται από το κράτος μέσω του Υπουργείου Παιδείας, Νεολαίας και Επιστημών. Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν ένα ορισμένο βαθμό αυτονομίας, το οποίο σημαίνει ότι είναι σε κάποιο βαθμό ανεξάρτητα υπεύθυνα για το σχεδιασμό του προγράμματος και τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Από το 2003, όλα τα βουλγάρικα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν υιοθετήσει το ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων) και από το 2005, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι λαμβάνουν μαζί με το πιστοποιητικό τους (πτυχίο), ένα δίπλωμα στα αγγλικά και στα βουλγαρικά.

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Βουλγαρία παρέχει στους φοιτητές τους ακόλουθους τύπους Πτυχίων, από το χαμηλότερο στο υψηλότερο.

Degree  Period of studying
Professional Bachelor  3 years
Bachelor  4 years
Master  Full 6 years or  1-2 years after Bachelor degree
PhD / Doctorate  3-5 years

Σήμερα, τα Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας παρέχουν πολλά αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών σε διάφορους τομείς και ειδικότητες . Το χαμηλό κόστος, αλλά και το γεγονός ότι τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα είναι υψηλού επιπέδου, καταλαμβάνοντας υψηλές θέσεις στις ευρωπαϊκές λίστες αξιολόγησης, έχουν φέρει στα έδρανα πολλούς φοιτητές από όλο τον κόσμο. Τα Κρατικά Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας διαθέτουν παγκόσμιο κύρος. Πολλές ριζοσπαστικές εφευρέσεις προέρχονται από την Βουλγαρία.

σπουδές στη Βουλγαρία , πανεπιστήμια Βουλγαρίας , ιατρική στη Βουλγαρία , φαρμακευτική στη βουλγαρία, οδοντιατρική βουλγαρία

Πρυτανεία Ιατρικής στη Σόφια, Βουλγαρία.

Η επιστήμη και η έρευνα έχουν στη Βουλγαρία μια μακρά παράδοση. Στη Βουλγαρία θα βρείτε άριστες συνθήκες για επιτυχείς σπουδές. Τα Πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα διαθέτουν άριστη και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή. Όλα αυτά συμβάλουν ώστε, οι σπουδαστές να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, επαγγελματισμό, διεθνή εμπειρία και γνωριμίες διεθνούς επιπέδου.

Στα μαθήματα οι φοιτητές δεν υπερβαίνουν τους 8, με σκοπό την πιο σωστή και ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων και το βασικότερο, την αμεσότητα επικοινωνίας των καθηγητών με τους μαθητές.

Η πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, Σόφια, απέχει οδικώς από τη Θεσσαλονίκη μόλις 4 ώρες και 10 ώρες από την Αθήνα. Αεροπορικώς ,από την Αθήνα σε μόλις 50 λεπτά βρίσκεσαι στο διεθνές αεροδρόμιο της Σόφια και σε 10 μόλις λεπτά στο κέντρο της πόλης, όπου βρίσκονται σχεδόν όλες οι Πανεπιστημιακές Σχολές. Το κόστος των διδάκτρων καθώς και το κόστος ζωής είναι πολύ χαμηλό. Ενδεικτικά, για την ενοικίαση ενός διαμερίσματος θα χρειαστείτε από 250 έως και 300 ευρώ. Τα είδη διατροφής στη Βουλγαρία είναι στη μισή τιμή από την Ελλάδα. Ο καφές κοστίζει από 30 cents μέχρι και 1 ευρώ.

Στη Βουλγαρία υπάρχουν τα πάντα. Σε κάθε γωνιά της Σόφιας και των άλλων μεγάλων πόλεων υπάρχουν μεγάλες τράπεζες όπως η ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHA BANK, EUROBANK (Post Bank τοπική) , ΕΜΠΟΡΙΚΗ.
Μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων κινητής τηλεφωνίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ, COSMOTE (GLOBAL τοπική), κάνουν τη φοιτητική ζωή ευχάριστη και χωρίς άγχος. Στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Σόφιας υπάρχουν αυτή τη στιγμή 8 μεγάλα πολυκαταστήματα (MALL) και ανεγείρονται άλλα 3 (MALL).

English artcile for higher studies in Bulgaria.

The Higher education in Bulgaria is outstanding! Studying in Bulgaria means to study in the European Union, taking advantage of excellent quality of education and life and recognition of your diploma world-wide. It is no coincidence that a lot of students from all over the world are attracted by the education in Bulgaria – more than 50 countries from Europe, USA, Asia, Africa and last but not least Australia. The level of education is very high, while the entrance requirements are less stringent. If they wish, students can complete many internships or find very good job opportunities in European Union and many other countries too.
Bulgarian universities are well known in many scientific specialties such as medicine, law, economics, technical ( computer sciences, engineering) and many, many others. Most Bulgarian Universities offer not only Bulgarian and English programs, but also French or German, which can bring you double degree (Bulgarian and degree from the partner universities).
The education in Bulgaria  is regulated and supported by the state through The Ministry of Education, Youth & Science. Higher Education Institutions have a certain degree of autonomy, which means that they are to some degree independently responsible for program design and quality assurance of the education provided. Since 2003, all Bulgarian educational institutions have adopted the ECTS (European Credit Transfer System) and since 2005, upon completing their studies, graduates receive together with their Graduation Certificate a Diploma Supplement in both Bulgarian and English.
Higher education in Bulgaria provides students with the following Degree types, listed in order of academic ascent, from lowest to highest:
Degree  Period of studying
Professional Bachelor  3 years
Bachelor  4 years
Master  Full 6 years or  1-2 years after Bachelor degree
PhD / Doctorate  3-5 years

SOFIA – ΣΟΦΙΑ


PLOVDIV – ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ


Σπουδές στη Βουλγαρία
Οι Πανεπιστημιακές σπουδές είναι μία πολύ σημαντική απόφαση στην οποία θέλουμε να σας βοηθήσουμε ως academia. Ειδικότερα οι κλάδοι:
  1. Ιατρικής
  2. Φαρμακευτικής
  3. Οδοντιατρικής
  4. Κτηνιατρικής και
  5. Πολυτεχνείου
απαιτούν σοβαρότητα από εμάς την οποία επιδεικνύουμε εδώ και πολλά χρόνια. Μας ενδιαφέρει ο υποψήφιος φοιτητής να σπουδάσει στα Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας και να κάνει το όνειρo του πραγματικότητα υπό σωστή, σοβαρή καθοδήγηση σε επίπεδο σπουδών.
Επικοινωνία

Γραφείο Σπουδών academia Αθήνας
Πανεπιστημίου 39 (Στοά Πεσματζόγλου) – Γραφείο 604 – Στάση Μετρό Πανεπιστημίου
Τηλ: 210 32 33 560

Γραφείο Σπουδών academia Θεσσαλονίκης
Μητροπόλεως 17 – Βενιζέλου γωνία, 54624
Τηλ: 2310 222 888