Τα Πανεπιστήμια Κτηνιατρικής τα οποία προτείνουμε και με τα οποία συνεργαζόμαστε είναι τα ακόλουθα:

VETERINARY SCHOOL, KOSICE , SLOVAKIA 

http://www.uvlf.sk/en

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE, BRNO, CZECH REPUBLIC

http://fvl.vfu.cz/index_en.html

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΣΟΦΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

https://ltu.bg/en/

Οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδήποτε από αυτές τις Σχολές μπορούν να απευθυνθούν σε εμάς ακόμα και για απλές πληροφορίες .