Σπουδές από το 1ο έτος Μηχανολόγου Μηχανικού και Ηλεκτρολόγου μηχανικού σε αγγλόφωνα τμήματα στο Πανεπιστήμιο Technical University Sofia με απόλυτη αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.

Για τους Πολιτικούς μηχανικούς οι σπουδές γίνονται στην Βουλγάρικη Γλώσσα και  απαιτούν ένα χρόνο Προπαρασκευαστικό.