Την Πέμπτη 16 Μαρτίου ο κ. Μπανιώρας θα βρίσκεται στη Σόφια .

Όποιος επιθυμεί ραντεβού για οποιοδήποτε θέμα μπορεί να τον συναντήσει στο ξενοδοχείο Sheraton 14.00- 15.00