Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εγγραφής καθώς επίσης και του τεστ εισόδου των 16 μαθητών της academia οι οποίοι εγγράφησαν στην Ιατρική, Οδοντιατρική και Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σόφιας.

Οι εγγραφές περατώθηκαν επιτυχώς και για τους μαθητές μας οι οποίοι επέλεξαν την Ιατρική του Plovdiv (Φιλιππούπολη)