Όλοι οι νέοι και παλιοί φοιτητές της med-academia (και Tomi School) μπορούν να συναντηθούν με το Διευθυντή της σχολής μας κ. Μπανιώρα στη Σόφια την Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Τόπος συνάντησης το ξενοδοχείο Sheraton και ώρα 19.30.