Η φοίτηση στην Ιατρική Σχολή απαιτεί βιβλία, σημειώσεις και συγγράμματα.

Τα Πανεπιστήμια στη Βουλγαρία δεν παρέχουν δωρεάν βιβλία.

Οι φοιτητές είναι απαραίτητο να αγοράσουν κάποια βιβλία του Πανεπιστημίου και να κρατήσουν ή να προμηθευθούν εξειδικευμένες σημειώσεις. Τα διεθνή συγγράμματα πρέπει να τα αγοράσουν από το ελεύθερο
εμπόριο.

Η med-academia στις 1 Οκτωβρίου θα προμηθεύσει τους πρωτοετείς φοιτητές τις με ΟΛΕΣ τις απαραίτητες σημειώσεις δωρεάν. Για όσους επιθυμούν θα τους φέρει στην Σόφια όλα τα απαραίτητα διεθνή συγγράμματα. Απολύτως απαραίτητα είναι 4 βιβλία Ανατομίας (Gray’s Anatomy, Ιστολογία (Janquira) και το Dorlands Dictionary. Τα βιβλία αυτά τα προσφέρουμε με έκπτωση 50% από το ελεύθερο εμπόριο.

Σπουδές Ιατρικής χωρίς δημιουργία σοβαρής Ιατρικής βιβλιοθήκης είναι αδιανόητες.