Παραδόθηκαν όλα τα βιβλία και οι απαραίτητες σημειώσεις στους πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές μας για το Πανεπιστήμιο της Σόφιας.