Στην Γενική ενημερωτική συγκέντρωση στις 15 Οκτωβρίου  στο Hotel Marinela της Σόφιας (12 μεσημέρι) θα δοθούν όλες οι σημειώσεις πρώτου έτους σε όλους τους φοιτητές της ΤΟΜΗ-ACADEMIA καθώς και τα ξένα συγγράμματα σε όσους τα παρήγγειλαν.