Τα δίδακτρα των Πανεπιστημίων με τα οποία συνεργαζόμαστε, για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 , έχουν ως εξής : 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Comenius University Medicine :9.500€  

Comenius University  Dentistry :11.000€ 

Comenius University Pharmacy : 7.500€

Slovak Technical University : 3.500€

Safarik University – Kosice  Medicine: 10.500€ 

Safarik University – Kosice Dentistry : 11.000€ 

Veterinary and Pharmacy University  – Kosice- Veterinary : 7.500€

ΤΣΕΧΙΑ 

Charles University – Hradec Kralove Medicine : 11.500€. (310.000 czk)

Charles University – Hradec Kralove Dentistry : 12.500€. (340.000 czk)

Charles University – Hradec Kralove Pharmacy : 6800€

Brno University – Pharmacy : 6.700€

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Medical University – Sofia – Medicine Dentistry : 8.000€ 

Medical University – Sofia- Pharmacy: 6.000€

St.Kliment Medical University- Sofia  – Medicine : 7.700€

Plovdiv Medical University – Medicine -Dentistry :8.000€

Veterinary School -Sofia : 4.650€

ΚΥΠΡΟΣ

Medicine : 19.000€

Pharmacy : 7.854€