Επειδή υπάρχει σοβαρή παραπληροφόρηση σχετικά με τα έξοδα κατάθεσης φακέλου στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας σύμφωνα με το επίσημο site της Σχολής αυτά είναι τα ακόλουθα:

  1. Επικύρωση του πρωτότυπου Απολυτηρίου στο Υπουργείο Παιδείας της Σόφιας.
  2. Η επίσημη μετάφραση και επικύρωση των απαραίτητων εγγράφων που εκδίδονται στην Ελλάδα.
  3. Παράβολο 70 leva για κατάθεση δικαιολογητικών.
  4. Το βιβλίο των ερωτήσεων 30 leva.
  5. Παράβολο συμμετοχής στο τεστ εισόδου 400 leva.

Η Σχολή μας επιβαρύνεται ΟΛΩΝ αυτών των εξόδων, τα οποία είναι ενσωματωμένα στην αμοιβή μας.