”Οι σημαντικότεροι πίνακες κατάταξης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Τα κριτήρια αξιολόγησης των Πανεπιστημίων είναι πολλά , συχνά διαφέρουν από έρευνα σε έρευνα και συνήθως έχουν διαφορετική βαρύτητα ως προς τη διαμόρφωση της τελικής κατάταξης σε κάθε πίνακα. Από το σύνολο των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τα οποία σύμφωνα με το International Handbook of Universities (International Association of Universities) ξεπερνούν τις 18.000 παγκοσμίως , τα περισσότερα συστήματα κατάταξης ξεχωρίζουν τα καλύτερα 1.000 ή 4.000 ιδρύματα (1η φάση αξιολόγησης) και κατόπιν προχωρούν στην τελική σύνταξη (2η φάση αξιολόγησης) εντός πιο σύντομου καταλόγου- κατάταξης 500 ή 1.000 ιδρυμάτων, δηλαδή μεταξύ των ήδη επιλεγμένων ως καλύτερων παγκοσμίως.”

Τα Πανεπιστήμια που συνεργαζόμαστε Comenius University, Charles University of Prague , Safaryk University of Kosice, Medical University of Sofia, St. Kliment University Sofia βρίσκονται ανάμεσα στα 1000 σε όλες τις αξιολογήσεις.