Τα εντατικά μαθήματα προετοιμασίας των υποψηφίων για τα Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας θα συνεχισθούν στις Σχολές μας ΑΘΗΝΑ (Πανεπιστημίου 39) και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Μητροπόλεως 17) θα συνεχισθούν με το ακόλουθο πρόγραμμα:

  • 16-17-18 Αυγούστου
  • 21-22-23 Αυγούστου

Κατόπιν , για όσους δίνουν 9 Σεπτεμβρίου στο MUS ή 13 Σεπτεμβρίου στο St.Kliment ή στην Κτηνιατρική Σχολή , θα γίνουν μαθήματα

  • 28-29-30-31 Αυγούστου και        
  • 4-5-6-7 Σεπτεμβρίου.

Επίσης θα γίνουν για τους επιτυχόντες μαθήματα ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ 2-3-4-5 Σεπτεμβρίου