Τα μέχρι τώρα ανακοινωθέντα τεστ εισόδου πρωτοετών φοιτητών για το 2020-2021 είναι τα ακόλουθα:

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ (ΙΑΤΡΙΚΗ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ): 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ στην ΣΟΦΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ (ΙΑΤΡΙΚΗ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ): 25 ΙΟΥΝΙΟΥ, 14 ΙΟΥΛΙΟΥ, 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

ΣΤΑΡΑ ΖΑΓΟΡΑ (ΙΑΤΡΙΚΗ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ): 6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 13 ΙΟΥΝΙΟΥ, 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

COMENIUS UNIVERSITY (ΙΑΤΡΙΚΗ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ):  17, 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ στην ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

COMENIUS UNIVERSITY (ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ): ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ στην ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

SAFARYK UNIVERSITY -KOSICE (ΙΑΤΡΙΚΗ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ): ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ