Με την ευκαιρία της σημερινής ενημέρωσης δύο αλλοδαπών νησιώτικων ιδιωτικών Πανεπιστημίων στη Θεσσαλονίκη θα θέλαμε να τονίσουμε τα παρακάτω:

  1. Τα Πανεπιστήμια αυτά είναι ιδιωτικά και όχι κρατικά. Έχουν ιδιοκτησία η οποία συχνά αλλάζει μέρος με την πώληση της επιχείρησης , όπως όλες οι ιδιωτικές εταιρείες.
  2. Ειδικά για την Ιατρική θα πρέπει να δοθούν Ανατομικά εργαστήρια όπου με φυσικό τρόπο (πτώμα) θα πρέπει να γίνεται η ορθή εκπαίδευση των υποψήφιων ιατρών. Ατυχώς κάποια ιδιωτικά Πανεπιστήμια εκπαιδεύουν τους φοιτητές τους σε ομιλούσες κούκλες!!!
  3. Τα δίδακτρα των κρατικών Πανεπιστημίων είναι σχεδόν τα μισά των Ιδιωτικών Σχολών. Αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά οικογενειών μεσαίας οικονομικής δυνατότητας να σπουδάσουν.
  4. Διαφημίζονται ακόμη και Κτηνιατρικές Σχολές!!! Το στήσιμο μιας Κτηνιατρικής Σχολής απαιτεί εργαστήρια , κλινικές ζών, σταύλους, ζώα πάσης μορφής και τεράστια έξοδα λειτουργίας. Όπως γίνεται αντιληπτό είναι αδύνατον να το πετύχει μια ιδιωτική κερδοφόρα επιχείρηση.
  5. Θεωρείται πλεονέκτημα η ομιλουμένη ελληνική αντί της Αγγλικής των αγγλόφωνων Κρατικών Πανεπιστημίων. Οι απόφοιτοι όμως είναι αδύνατον να κάνουν ειδικότητα στο εξωτερικό στην αγγλική ή να εργασθούν εκτός Ελλάδας με ευχέρεια.