Έκλεισε η χρονιά των μαθημάτων πρωτοετών φοιτητών Ιατρικής για το 2017. Έναρξη νέων μαθημάτων 15 Οκτωβρίου.

 

The year of first year medical students’ classes for 2017 was closed. Νew courses start on October 15th.