Με απόφαση του Ρέκτορος του Ιατρικού Πανεπιστημίου Σόφιας στις 18 Αυγούστου σταμάτησε η παραλαβή δικαιολογητικών μεταγραφόμενων φοιτητών (Transcript – Syllabus). Άρα είναι αδύνατη πλέον για φέτος η διαδικασία μεταγραφής.
Το Πανεπιστήμιο της Φιλιππούπολης δέχεται μεταγραφές έως τις 4 Σεπτεμβρίου μόνο για Οδοντιατρική και Φαρμακευτική.

Τα Πανεπιστήμια Στάρα Ζαγόρα, Βάρνας και Πλέβεν έκλεισε την διαδικασία μεταγραφών από καιρό.