Ενημερώνονται οι υποψήφιοι φοιτητές Ιατρικής – Οδοντιατρικής –
Φαρμακευτικής του Ιατρικού Πανεπιστημίου Σόφιας πως από τον Σεπτέμβριο
του 2017 όλοι θα εξετάζονται σε τεστ Αγγλικής γλώσσας – Βιολογίας και
Χημείας.

Οι ερωτήσεις θα είναι πολλαπλών απαντήσεων.

Ήδη η Ιατρική Σχολή εξέδωσε δείγμα του εισαγωγικού τεστ.