Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας δημοσίευσε υπόδειγμα του εισαγωγικού
τεστ XHMEIAΣ για τους υποφηφίους του Σεπτεμβρίου του 2017. 

Για να δείτε το υπόδειγμα του τεστ κάντε κλικ εδώ.