Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας δημοσίευσε υπόδειγμα του εισαγωγικού τεστ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ για τους υποφηφίους του Σεπτεμβρίου του 2017.

Για υπόδειγμα του τεστ εισαγωγής κάντε κλικ εδώ.