Σε όλα τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα της Βουλγαρίας η εισαγωγή απαιτεί τεστ εισόδου.

ΙΑΤΡΙΚΗ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ MUS, SOFIA : Βιολογία – Χημεία – Αγγλικό κείμενο

ΙΑΤΡΙΚΗ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ST.KLIMENT , SOFIA : Βιολογία – Χημεία

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ FORESTRY , SOFIA: Βιολογία – Αγγλικά

ΙΑΤΡΙΚΗ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ : Βιολογία- Χημεία

ΙΑΤΡΙΚΗ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ PLEVEN : Βιολογία – Χημεία

Το άριστα στη Βουλγαρία είναι το 6 και η βάση το 3.

Προσοχή!

Αν στις εισαγωγικές εξετάσεις ένας υποψήφιος λάβει σε ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα κάτω από 50%, δηλαδή 2, τότε άσχετα με το βαθμό των άλλων μαθημάτων τίθεται αυτόματα εκτός διαδικασίας από τον υπολογιστή που ελέγχει τους βαθμούς.

Το πιο επικίνδυνο σημείο είναι το τεστ Αγγλικών για το Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας (MUS). Εκεί υπάρχουν μόνο 10 ερωτήσεις. Αν οι 6 είναι λάθος ο υποψήφιος ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΟΣ .

Σε όλα τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια και στα λοιπά μαθήματα οι ερωτήσεις είναι από 30 έως 40 και επομένως ο κίνδυνος να μην επιτευχθεί η βάση 50% είναι μικρός.

Το τεστ Αγγλικών του MUS είναι ένα αγγλικό κείμενο επιστημονικού περιεχομένου. Οι 10 ερωτήσεις που τίθενται είναι “ΤΙ ΕΝΝΟΕΙ Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ”. Οι 4 πιθανές απαντήσεις εκ των οποίων η μια μόνο είναι σωστή, είναι από άποψη έννοιας πολύ κοντά σε όλες και αυτό δυσκολεύει την σίγουρη επιλογή.

Άρα, χρειάζεται προσοχή και καλή προετοιμασία στοχευμένη στην εύρεση της ορθής απάντησης και στην απόρριψη παρεμφερών.