Σήμερα και αύριο 2 και 3 Σεπτεμβρίου γίνεται το τελευταίο τεστ εισόδου πρωτοετών φοιτητών στην Ιατρική – Οδοντιατρική – Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Φιλιππούπολης (Plovdiv).

Oι φοιτητές της TOMH academia θα εξετασθούν την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου.