Για τα τελικά αποτελέσματα του μοναδικού τεστ εισόδου Ιατρικής – Οδοντιατρικής – Φαρμακευτικής του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΟΦΙΑΣ (MUS) συνυπολογίζονται οι βαθμοί Βιολογίας και Χημείας του Απολυτηρίου Λυκείου για την τελική βαθμολογία κατάταξης.