Το τεστ εισόδου νέων Κτηνιάτρων στο Πανεπιστήμιο Δασοκομίας της Σόφιας θα γίνει αύριο Τρίτη ώρα 11 π.μ. στο κεντρικό κτίριο οδός: Kliment Ohridski 10 στον πρώτο όροφο.