Τα εντατικά φροντιστηριακά μαθήματα για το εισαγωγικό τεστ Ιατρικής -Οδοντιατρικής -Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου του Plovdiv (Φιλιππούπολη) αρχίζουν 15/6 και λήγουν 13/7