Στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ένα ίδρυμα με παράδοση 75 σχεδόν ετών λειτουργούν τμήματα στην Αγγική γλώσσα.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

LOGISTICS ENGINEERING

Αυτό το τελευταίο τμήμα είναι εξαιρετικά σύγχρονο.

Το κύριο έργο της μηχανικής logistics περιλαμβάνει την πραγματική υλοποίηση και την εποπτεία όλων των συγκεκριμένων διαδικασιών, που έχουν σχέση με την παράδοση και τη διανομή των προϊόντων ή / και των υλικών που απαιτούνται.
Οι επαγγελματίες στον τομέα αυτόμπορούν να βρουν εργασία σε πολλούς σημαντικούς τομείς της σύγχρονης κοινωνίας, όπως η κατασκευή, το εμπόριο, τη βιομηχανία των κατασκευών, της αστικοποίησης, των μεταφορών και των επικοινωνιών, στον τομέα της ενέργειας, την οικολογία, την εξορυκτική βιομηχανία, στρατιωτικό σχεδιασμό και την προμήθεια, ιατρικό τομέα, κ.λπ.
Η εξειδικευμένη εκπαίδευση (στο πλαίσιο του πτυχίου Bachelor), περιλαμβάνει επίσης την εκπαίδευση και τη μάθηση σε άκρως εξειδικευμένα μαθήματα, τα οποία είναι ικανά να παρέχουν το αναγκαίο επίπεδο ικανότητας στους μηχανικούς logistics, στους ακόλουθους συγκεκριμένους τομείς:
– Εξοπλισμός Βιομηχανίας, χειρισμός υλικών, μεταφορά και εξοπλισμός κατασκευών
– Κατασκευαστικά στοιχεία, και δομές των μηχανημάτων και του μηχανικού εξοπλισμού
– Μέθοδοι για την ανάλυση και αξιολόγηση των διαδικασιών logistics, μεθόδους για την ανάπτυξη συστημάτων logistics
– Πληροφοριακά συστήματα Logistics που αναπτύσσονται σε ταυτοποίηση, σε επιχειρησιακό, λειτουργικό και διοικητικό επίπεδο
– Οικονομική αξιολόγηση και διαχείριση των δραστηριοτήτων logistics, καθώς και μελέτη των αντίστοιχων νομικών πλαισίων, που απαιτούνται για την υλοποίησή τους
– Βασικά στοιχεία του ευρωπαϊκού δικαίου και της τυποποίησης, που αναπτύσσεται στον τομέα της μηχανικής logistics, την ανάπτυξη του έργου και τη διαχείριση
– Μέθοδοι και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη των ειδικών τεχνικών εγγράφων