Οι αλλαγές τα τελευταία δύο χρόνια στα Βουλγάρικα Πανεπιστήμια είναι ριζικές. Έτσι τώρα έχουμε τις παρακάτω συνθήκες:

  1. ΔΕΝ είναι απεριόριστος ο αριθμός των εισακτέων. Πλέον οι θέσεις μειώθηκαν κατά 50%.
  2. ΔΕΝ γίνονται επαναλαμβανόμενα τεστ εισόδου πρωτοετών. Τα τεστ είναι μοναδικά.
  3. ΔΕΝ γίνονται τεστ εισόδου πρωτοετών εκτός Βουλγαρίας. Όλα τα τεστ γίνονται στην έδρα των Σχολών.
  4. ΔΕΝ ισχύουν μεταγραφές για την Ιατρική της Φιλιππούπολης και την Ιατρική του St.Kliment.
  5. ΔΕΝ υπάρχουν επίσημοι εκπρόσωποι των Πανεπιστημίων. Αυτό έπαψε να ισχύει με ρητή ανακοίνωση των Πανεπιστημίων.
  6. ΔΕΝ περνά χωρίς έλεγχο και διασταύρωση κανένα έγγραφο ή πιστοποιητικό.
  7. ΔΕΝ γίνεται αναβαθμολόγηση των τεστ εισόδου. Ως εκ τούτου κάθε άλλη άποψη αποτελεί δόλια παραπλάνηση των ενδιαφερομένων.