Η Ακαδημαϊκή χρονιά έφτασε στο μέσον. Θα ήταν χρήσιμο να αναφέρουμε τι η Σχολή μας έκανε για τους νέους πρωτοετείς φοιτητές της.

  1. Οργανώσαμε όλη την διαδικασία των αιτήσεων – εγγραφών, διοργανώσαμε όλα τα εισαγωγικά τεστ και είχαμε ασήμαντες απώλειες. Με την αλλαγή του συστήματος, την μεγάλη ζήτηση, και την δυσκολία των εισαγωγικών ΟΛΟΙ οι ενδιαφερόμενοι είχαν μικρές ή μεγάλες απώλειες. Οι ισχυριζόμενοι το αντίθετο ΛΕΝΕ ΨΕΜΑΤΑ.

Η Σχολή μας είχε τις μικρότερες απώλειες (5%). Πάντως πάνω από 20 φοιτητές μας πέτυχαν σε περισσότερα του ενός Πανεπιστήμια.

  1. Οργανώσαμε με επιτυχία εντατικά χειμερινά και θερινά μαθήματα προετοιμασίας πρωτοετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στα μαθήματα Βιολογία, Χημεία, Αγγλικά, Ανατομία, Λατινικά με εξαιρετική επιτυχία.
  2. Οργανώσαμε στις διακοπές των Χριστουγέννων μαθήματα ενισχυτικά 30 ωρών για τους πρωτοετείς φοιτητές σε Κυτταρολογία και Μαθηματικά (Φαρμακοποιοί).
  3. Εγκαταστήσαμε όλους τους πρωτοετείς μας σε οικίες στις πόλεις σπουδών καταρτίζοντας τα ενοικιαστήρια συμβόλαια.
  4. Κάναμε ήδη τον Δεκέμβριο μια ενημερωτική συνάντηση σε όλες τις πόλεις όπου σπουδάζουν πρωτοετείς μας.
  5. Δώσαμε ΟΛΑ τα Πανεπιστημιακά συγγράμματα πρώτου έτους σε όλους τους φοιτητές μας δωρεάν.
  6. Εκδώσαμε και μεταφράσαμε για όλους πιστοποιητικά για Υπηρεσίες και Στρατολογία με Apostille.
  7. Είμαστε σε διαδικασία έκδοσης άδειας παραμονής για όλους τους νέους φοιτητές.
  8. Δώσαμε στους νέους φοιτητές μας και τους γονείς τους τις κατάλληλες οδηγίες, συμβουλές, καθοδηγήσεις ώστε να έχει επιτυχία η νέα τους πορεία.
  9. Όλα τα ανωτέρω μέσα σε πνεύμα σοβαρότητας, νομιμότητας, σεβασμού των Κανονισμών των Πανεπιστημίων και ορθή εκτίμηση των ευκαιριών για υψηλού επιπέδου σπουδές.