Στα Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας οι φοιτητές εξετάζονται δύο φορές σε τακτική βάση για κάθε μάθημα. Η μία εξέταση είναι τον Ιανουάριο ή Ιούνιο ανάλογα με το μάθημα και η επαναληπτική τον Σεπτέμβριο.

Συνήθως οι καθηγητές δίνουν τρίτη και τέταρτη εξτρά εξεταστική σχεδόν σε όλα τα μαθήματα όλων των ετών.