Για το επόμενο διήμερο 22 και 23 Σεπτεμβρίου ισχύει το εξής τηλέφωνο του διευθυντή της med-academia (Tomi School) κ.Μιχάλη Μπανιώρα: 00359 879 645025.