Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας (MUS) και ΟΛΑ τα Ιατρικά Πανεπιστήμια της Ρουμανίας απαιτούν την προσκόμιση του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ και μοναδικού Απολυτηρίου Λυκείου.

Αυτό ελέγχεται, ισοτιμάται και επιστρέφεται στον φοιτητή ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ της Σχολής μας. 

Οι άλλες Ιατρικές Σχολές αρκούνται στο επικυρωμένο αντίγραφο Απολυτηρίου.