‘Εχουμε στη διάθεση κάθε υποψήφιου πρωτοετή για Ιατρική – Οδοντιατρική – Φαρμακευτική ένα υπόδειγμα τεστ Αγγλικής γλώσσας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας το αποστείλουμε.