Υποψήφιοι Κύπριοι φοιτητές.

Οι Κύπριοι φοιτητές για εγγραφή στο Α΄έτος σε Πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας ή για μεταγραφή σε αυτά τα Πανεπιστήμια μπορούν να βασίζονται στην εταιρεία μας med-academia.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι έγκυρες , νόμιμες και υψηλών εκπαιδευτικών προδιαγραφών.

Ζητήστε μας πρόσθετες πληροφορίες και θα σας τις παρέχουμε άμεσα.

Στοιχεία επικοινωνίας εδώ.