Ενημερώνουμε πως η Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σόφιας ,
ανακοίνωσε πως θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις για το
5ο έτος μόνο για τους φοιτητές που έχουν πάνω απο 5 μαθήματα.