Στην Σόφια της γειτονικής Βουλγαρίας λειτουργούν δύο Φαρμακευτικές Σχολές στην Αγγλική γλώσσα.

Πρόκειται για την Φαρμακευτική του Ιατρικού Πανεπιστημίου Σόφιας (τεστ σε Βιολογία – Χημεία- Αγγλικά) και την Φαρμακευτική Σχολή του St. Kliment University (τεστ σε Βιολογία – Χημεία)