Τα διδασκόμενα μαθήματα της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου της
Σόφιας στη Βουλγαρία είναι τα ακόλουθα ανά εξάμηνο:

1ο έτος
A΄εξάμηνο:

Ανώτερα Μαθηματικά
Κυτταρική Βιολογία
Ιστορία της Φαρμακευτικής
Γενική και Ανόργανη Χημεία
Φυσική και Βιοφυσική
Λατινικά
Ξένη Γλώσσα
Αθλητισμός

Β΄εξάμηνο:

Γενική και Ανόργανη Χημεία
Φυσική και Βιοφυσική
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Ανατομία του Ανθρώπου
Φυσιολογία του Ανθρώπου
Λατινικά
Ξένη Γλώσσα
Αθλητισμός

2ο έτος
Γ΄εξάμηνο:

Φυσιολογία του Ανθρώπου
Παθοανατομία
Πληροφορική – Τεχνολογίες
Αναλυτική Χημεία
Οργανική Χημεία
Μικροβιολογία με ιολογία
Αθλητισμός

Δ΄εξάμηνο:

Παθοφυσιολογία
Αναλυτική Χημεία
Οργανική Χημεία
Μικροβιολογία με ιολογία
Φυσικοχημεία με Κολλοειδή
Χημεία
Φαρμακευτική Βοτανική
Αθλητισμός

3ο έτος
Ε΄εξάμηνο:

Φυσικοχημεία με Κολλοειδή
Χημεία
Φαρμακευτική Βοτανική
Ιατρικά Προϊόντα
Βιοχημεία
Φαρμακευτική Χημεία
Τεχνολογία των Φαρμακευτικών Παρασκευασμάτων /ΦΠ 1

ΣΤ΄εξάμηνο:

Φαρμακευτική Χημεία
Τεχνολογία των Φαρμακευτικών Παρασκευασμάτων /ΦΠ 2
Κλινική Χημεία
Φαρμακογνωσία
Φαρμακολογία
Κοινωνιολογική Φαρμακευτική & Νομοθεσία

4ο έτος
Ζ΄ εξάμηνο:

Φαρμακογνωσία
Φαρμακολογία
Κοινωνιολογική Φαρμακευτική & Νομοθεσία
Υγιεινή και Οικολογία
Τεχνολογίες των ΦΠ – ΙΙ μέρος
Φαρμακευτική ανάλυση

Η΄εξάμηνο:

Τεχνολογίες των ΦΠ – ΙΙ μέρος
Φαρμακευτική Ανάλυση
Οικονομικά της Φαρμακευτικής
Τοξικολογία
Ιατρική Γενετική
Φαρμακοθεραπεία

5ο έτος
Θ΄εξάμηνο:

Φαρμακοθεραπεία
Βιοφαρμακευτική και Φαρμακοκινιτική
Αρωματολογία
Φαρμακευτικές φροντίδες
Φαρμακογνωσία ΙΙ
Μάθημα Επιλογής

Ι΄εξάμηνο:

Προπτυχιακή πρακτική.

Πτυχιακές εξετάσεις ή/και πτυχιακή εργασία.