Το Πανεπιστήμιο του St. Kliment στην Σόφια ανακοίνωσε την ημερομηνία του τεστ εισαγωγής για την Φαρμακευτική Σχολή και αυτή είναι 19 Σεπτεμβρίου.

Το τεστ διεξάγεται σε Χημεία – Βιολογία – Αγγλικά.