Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Φιλιππούπολης (Plovdiv) – Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του εισαγωγικού τεστ για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 είναι:

  • 25 Ιουνίου 2019 – 1.00 μ.μ.
  • 11 Ιουλίου 2019 – 1.00 μ.μ.
  • 2 – 3 Σεπτεμβρίου 2019 – 1.00 μ.μ.

Οι εγγραφές για τα εισαγωγικά τεστ ξεκινούν την 1η Ιουνίου και λήγουν μία εβδομάδα πριν από την ημερομηνία του αντίστοιχου τεστ.