Τα χειμερινά μαθήματα προετοιμασίας στα διδακτήρια μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη συνεχίζονται κανονικά λόγω του μικρού αριθμού μαθητών και της τήρησης όλων των απαραίτητων κανόνων υγιεινής.