΄Αρχισε η κατάθεση αιτήσεων υποψηφίων στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας.

Ως γνωστών οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν στα μαθήματα Βιολογίας, Χημείας, Αγγλικών στις 26 Αυγούστου ή στις 9 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες ο αριθμός των εισακτέων είναι:

ΙΑΤΡΙΚΗ 310, Δίδακτρα 8.000€

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 120, Δίδακτρα 8.000€

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 120, Δίδακτρα 4.000€