Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του εισαγωγικού τεστ Ιατρικής – Οδοντιατρικής- Φαρμακευτικής εκ των αριθμών επιτυχόντων είναι φανερό ότι 100 τουλάχιστον υποψήφιοι Ιατρικής είναι εκτός Πανεπιστημίου! Η πλειοψηφία τους Έλληνες. Παρά το γεγονός ότι το τεστ διεξήχθη ηλεκτρονικά και χωρίς κάμερες παρακολούθησης.


Όσοι λοιπόν εξαπατήθηκαν με “εύκολα είναι”, “όλοι θα μπουν”, “δεν χρειάζονται μαθήματα” πληρώνουν το τίμημα της αφέλειάς τους στο σοβαρό ζήτημα του μέλλοντος των παιδιών τους.